Silbato 02 (T.C.Soto)
Tipos de silbato para locomotoras de vapor

3 comentarios: